Teamcoaching

Herkennen jullie jezelf hierin?

  • Willen jullie als beginnend team een frisse start maken?
  • Loopt het niet lekker in jullie team?
  • Willen jullie eens stilstaan bij de samenwerking?
  • Willen jullie vaststellen wat de uitdagingen voor het komende jaar zijn en wat er nodig is om ze te realiseren?

Hoe zou het zijn als de samenwerking soepel verloopt en jullie gezamenlijk met plezier mooie resultaten kunnen boeken?

Hoe kan ik jullie helpen?

Tijdens teamcoaching laat ik het verschil zien tussen woorden en daden, vanuit wat er werkelijk gebeurt in het hier en nu. Dat doe ik soms lichtvoetig, soms confronterend, maar altijd met respect voor ieder teamlid.

Ik help jullie een open sfeer te creëren waarin eerlijk met elkaar gesproken kan worden en verbinding kan ontstaan. Ook pleeg ik interventies die erop gericht zijn te voorkomen dat jullie automatisch blijven doen wat jullie altijd al deden.

Als coach fungeer ik als een spiegel en geef ik jullie terug wat ik waarneem en waar het in jullie team in essentie over gaat. Aan het einde moet voor iedereen duidelijk zijn wat er voor hem of haar en voor het team als geheel aan de orde is. Dat leggen we vast in concrete afspraken en acties. Ook leggen we vast hoe jullie een en ander gaan monitoren.

Praktische informatie

We starten met een intakegesprek waarin we samen kijken wat er speelt en wat het beoogde resultaat is. Op basis hiervan maken we een plan de campagne. Alleen als dat nodig is, vinden individuele gesprekken vooraf plaats. Dat gebeurt altijd in overleg. Na afloop bepalen we samen of ik een rol bij de vervolgacties kan spelen.