Intervisie

HERKEN JIJ JEZELF HIERIN?

  • Heb je een vraagstuk in je werk waar je tegenaan loopt?
  • Wil je samen met collega’s jouw casus en die van hen onderzoeken?

HOE KAN IK JE HELPEN?

Bij intervisie ga je samen met een aantal collega’s aan de slag met concrete vraagstukken die spelen in jullie werk. Ieder brengt aan de hand van een situatie uit de praktijk een vraag of thema in waarmee hij persoonlijk verder wil komen.

Ik creëer een open en vertrouwelijke sfeer, waarin iedere deelnemer zijn ideeën en gedachten ongecensureerd naar voren kan brengen en de zaken echt besproken kunnen worden. Daarbij benoem ik wat ik waarneem en geef dat terug, zonder oordeel.

Je leert de kunst van het luisteren en het elkaar bevragen. Regelmatig check ik hoe het gaat, of het voor iedereen oké is, of iemand iets mist en of het tempo goed is. Zo komen we samen tot de kern van ieders vraagstuk. Aan het einde van de bijeenkomst stellen we vast waarmee ieder van jullie in de komende periode aan de slag gaat.

Ik ben geen afstandelijke procesbegeleider, maar doe zelf ook van harte mee aan het bespreken van de casussen en thematieken.

Praktische informatie

Intervisie start met een intakegesprek met de opdrachtgever en een aantal deelnemers. In dit gesprek vindt een eerste verkenning plaats van wat er in de organisatie speelt en van wat de deelnemers en de opdrachtgever met de intervisie beogen. Ook laat ik in het intakegesprek al duidelijk zien hoe ik werk. We sluiten het traject af met een evaluatie.